Новости События Общее

Азарка
Вольга Уладзіміраўна

Кафедра белорусского и русского языкознания | Начального образования
Блог преподавателя МГЛУ

О преподавателе

У 1995 годзе скончыла факультэт беларускай філалогіі і культуры БДПУ.

У 2001 абараніла кандыдацкую дысертацыю па спецыяльнасці 10.02.01 “Беларуская мова”.

На факультэце пачатковай адукацыі працую з 2001 года.

Последние публикации

Сучасная беларуская мова

31-08-2017 Дыстанцыйныя курсы
Вучэбная дысцыпліна «Сучасная беларуская мова» абапiраецца на праграмы па беларускай мове для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, і скіравана на ўдасканаленне моўнай і маўленчай кампетэнцый, на далучэнне студэнтаў да багаццяў нацыянальнай культуры, на фарміраванне камунікатыўна развітай асобы, здольнай наладжваць зносіны на роднай мове ва ўсіх сферах, у тым ліку і ў прафесійнай дзейнасці, перакладаць і рэферыраваць прафесійна арыентаваныя і навуковыя тэксты, весці дзелавую дакументацыю, выступаць з навуковымі паведамленнямі і публічнымі прамовамі і інш. Вывучэнне вучэбнай дысцыпліны “Сучасная беларуская мова” дазваляе закласці асновы для засваення ведаў і фарміравання ўменняў і навыкаў па вучэбнай дысцыпліне “Сучасная руская мова з асновамі мовазнаўства”.
спецыяльная лексіка беларуская мова дыстанцыйны курс
подробнее

Беларуская мова

29-04-2020 Дыстанцыйныя курсы
Дыстанцыйныя курс "Беларуская мова" прызначаны студэнтам факультэта пачатковай адукацыі дзённай (групы 270118, 270218) і завочнай (група 270119) форм атрымання адукацыі
беларуская мова дыстанцыйны курс
подробнее