Новости События Общее

Задания к практическим занятиям по дисциплине "Правовое пространство дошкольного образования"

19-05-2020 Материалы по читаемым дисциплинам
Задания к практическим занятиям по дисциплине "Правовое пространство дошкольного образования"
сессия
подробнее Вложенные файлы 1

Трансфармацыя судовай сістэмы на тэрыторыі Беларусі (1772–1796)

25-07-2019 Публикации
Гушчынскі І. Г. Трансфармацыя судовай сістэмы на тэрыторыі Беларусі (1772–1796) / І. Г. Гушчынскі // Журнал Белорусского государственного университета. История. – 2019. – № 1. – С. 34-45.
Публикации
подробнее Вложенные файлы 1

Праблема фарміравання і дзейнасці судовых устаноў на тэрыторыі Беларусі ў канцы XVIII – першай палове XIX ст. у гістарыяграфіі 1990-х – пачатку 2000-х гг.

25-07-2019 Публикации
Гушчынскі, І. Г. Праблема фарміравання і дзейнасці судовых устаноў на тэрыторыі Беларусі ў канцы XVIII – першай палове XIX ст. у гістарыяграфіі 1990-х – пачатку 2000-х гг. / І. Г. Гушчынскі // Гістарыяграфія і крыніцы вывучэння гісторыі Беларусі: традыцыі і навацыі : зб. навук. арт. / уклад.: В. В. Яноўская, Р. У. Зянюк; рэдкал.: В. В. Даніловіч (гал. рэд.) і [інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск: Беларус. навука, 2018. – С. 22–28.
Публикации
подробнее

Дэмакратызацыя судовай сістэмы на тэрыторыі Беларусі пасля Лютаўскай рэвалюцыі (сакавік–кастрычнік 1917 г.)

25-07-2019 Публикации
Гушчынскі І. Г. Дэмакратызацыя судовай сістэмы на тэрыторыі Беларусі пасля Лютаўскай рэвалюцыі (сакавік–кастрычнік 1917 г.) / І.Г. Гушчынскі // Фарміраванне беларускай дзяржаўнасці ва ўмовах геапалітычных зрухаў ХХ ст. : матэрыялы міжнар. навук. канф., Мінск, 29–30 ліст. 2018 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Д. Кароль (старшыня) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2018. – С. 110–114.
Публикации
подробнее

Судовыя ўстановы на тэрыторыі Беларусі ў перыяд Лютаўскай рэвалюцыі (сакавік кастрычнік 1917 г.)

12-03-2019 Публикации
Гушчынскі, І. Г. Судовыя ўстановы на тэрыторыі Беларусі ў перыяд Лютаўскай рэвалюцыі (сакавік кастрычнік 1917 г.) / І. Г. Гушчынскі // Беларускі гістарычны часопіс. – 2017. – № 12. – С. 15–24.
Публикации
подробнее Вложенные файлы 1