Новости События Общее

Адбылося пасяджэнне Савета ўніверсітэта

28 мая 2020 года пад кіраўніцтвам рэктара БДПУ Аляксандра Іванавіча Жука ў анлайн-фармаце адбылося пасяджэнне Савета ўніверсітэта па пытанні «Аб развіцці навукова-інавацыйнай работы на гістарычным факультэце».

У пасяджэнні прымалі ўдзел намеснікі дэканаў факультэтаў і намеснікі дырэктараў інстытутаў па навуковай рабоце, загадчыкі кафедраў, кіраўнікі навуковых тэм і студэнцкіх навукова-даследчых лабараторый.

У пачатку пасяджэння А.І. Жук падкрэсліў актуальнасць разглядаемага пытання, паколькі навукова-інавацыйная работа важная для ўстойлівага развіцця ўніверсітэта. Рэктар адзначыў, што навуковыя даследаванні, якія праводзяцца ў структурных падраздзяленнях, павінны мець сістэмны характар і быць нацэленымі на вырашэнне найбольш актуальных тэарэтычных і прыкладных задач, якія стаяць перад сістэмай адукацыі Беларусі.

З асноўным дакладам выступіла дэкан гістарычнага факультэта Вераніка Пятроўна Скок. Яна адзначыла, што ў справаздачны перыяд на факультэце працуюць 53 штатныя супрацоўнікі з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу, з іх 37 маюць вучоную ступень кандыдата навук, 7 − вучоную ступень доктара навук (83% ад агульнай колькасці супрацоўнікаў, што з’яўляецца адным з найлепшых паказчыкаў у БДПУ).

Прафесарска-выкладчыцкі склад факультэта ажыццяўляе навуковае кіраўніцтва і прымае ўдзел у рэалізацыі навуковых праграм рознага ўзроўню: Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2016–2020 гг. «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства» − 9 тэм, галіновых навукова-тэхнічных праграм – 1, Беларускага рэспубліканскага фонду фундаментальных даследаванняў – 4, грантаў Міністэрства адукацыі – 4, эксперыментальнага праекту «Erasmus+» – 1, кафедральных тэм навукова-даследчай работы – 3. З 24 тэм больш за палову выконваюцца на кафедры гісторыі Беларусі і славянскіх народаў, 7 – на кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін, 4 – на кафедры ўсеагульнай гісторыі і методыкі выкладання гісторыі. Супрацоўнікі гістарычнага факультэта з’яўляюцца навуковымі кансультантамі эксперыментальных і інавацыйных праектаў Міністэрства адукацыі.

Вынікі навукова-даследчай і інавацыйнай дзейнасці прафесарска-выкладчыцкага складу ўкаранёны ў адукацыйны працэс БДПУ, устаноў дашкольнай, агульнай сярэдняй і спецыяльнай адукацыі (за 2018−2020 гг. − 25 актаў аб укараненні вынікаў НДР і 20 актаў аб практычным выкарыстанні вынікаў даследаванняў).

Павысілася публікацыйная актыўнасць прафесарска-выкладчыцкага складу: за апошнія 3 гады выкладчыкамі факультэта было апублікавана 12 манаграфій, 36 дапаможнікаў і практыкумаў, 98 артыкулаў у часопісах, рэкамендаваных ВАК, 27 – у часопісах з рэфератыўнай базы РІНЦ, 3 – у часопісах з рэфератыўнай базы Scopus.

У аспірантуры навучаюцца 15 аспірантаў, 13 дактарантаў, аднак, як паказала атэстацыя ў красавіку 2020 г., 2 аспіранты і 4 дактаранты былі атэставаны камісіяй умоўна. У адпаведнасці з  праграмай «Кадры 2016−2020» на апошнія 3 гады былі запланаваны абароны 9 кандыдацкіх і 2 доктарскіх дысертацый, аднак абаронены толькі 3 дысертацыі на атрыманне вучонай ступені кандыдата навук.

Ажыццяўляецца праца па прыцягненні фінансавання для выканання тэм навукова-даследчых работ. Аб’ём фінансавання навуковых даследаванняў, праведзеных з удзелам супрацоўнікаў гістарычнага факультэта, у 2018 г. склаў 83060 руб.; у 2019 – 92040 руб., за 5 мес. 2020 г. – 97300 руб.

Навукова-даследчая работа студэнтаў арганізуецца на факультэце ў рамках дзейнасці студэнцкага навуковага таварыства (СНТ), студэнцкіх навукова-даследчых лабараторый (СНДЛ), а таксама індывідуальнай навукова-даследчай працы. На факультэце функцыянуюць 4 СНДЛ. Трохбаковая сувязь «навукова-даследчая дзейнасць СНДЛ» − «навуковая і эксперыментальная дзейнасць ППС» − «дзейнасць філіялаў кафедраў» забяспечвае фарміраванне ў студэнтаў матывацыі да навукова-даследчай дзейнасці, усведамлення яе значэння для прафесійнага развіцця і вызначэння ўласных асобасных перспектыў. Члены СНДЛ дэманструюць высокі ўзровень публікацыйнай актыўнасці (145 публікацый, у тым ліку 16 у часопісах, рэкамендаваных ВАК для публікацыі матэрыялаў дысертацыйных даследаванняў).

Члены СНДЛ прымаюць удзел у конкурсах Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, конкурсах даследчых праектаў і навукова-метадычных распрацовак, выставах, арганізуюць свае навукова-метадычныя мерапрыемствы.

Падводзячы вынікі абмеркавання пытання, старшыня Савета ўніверсітэта рэктар А.І. Жук адзначыў, што навукова-даследчая і інавацыйная дзейнасць гістарычнага факультэта вызначаецца шматузроўневасцю, разнастайнымі формамі арганізацыі і скіравана на павышэнне якасці падрыхтоўкі настаўнікаў-гуманітарыяў. Разам з тым рэктар звярнуў увагу членаў Савета на тое, што ёсць патрэба ва ўдасканаленні навукова-даследчай і інавацыйнай дзейнасці. Неабходна павысіць кантроль кіраўнікоў структурных падраздзяленняў за выкананнем праграмы «Кадры 2016−2020». Патрабуецца ўзмацненне публікацыйнай актыўнасці выкладчыкаў у выданнях, якія маюць высокі імпакт-фактар і зарэгістраваны ў навукаметрычных базах дадзеных (РІНЦ, Scopus і Web of Science). Тэматыка НДР павінна ахопліваць кірункі метадычных і гісторыка-педагагічных даследаванняў. Важна больш актыўна камерцыялізаваць вынікі НДР і ўкараняць іх у сацыяльна-адукацыйную сферу краіны.

Па выніках пасяджэння была прынята пастанова Савета БДПУ. Поўны тэкст пастановы будзе накіраваны ва ўсе структурныя падраздзяленні ўніверсітэта.

Расскажи друзьям: Адбылося пасяджэнне Савета ўніверсітэта

Контакты

Приемная комиссия:

Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Советская, 18, каб. 217

+375 (17) 311-20-72
​внутр.тел.: 204

+375 (17) 311-21-28
​внутр.тел.: 203

E-mail: priem@bspu.by


Управление воспитательной работы с молодежью:

Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Советская, 18, каб. 325, 324 (3 корпус)

+375 (17) 311-23-21
Внутр. тел.: 133

+375 (17) 327-83-67

E-mail: uvrsm@bspu.by


Управление международного сотрудничества:

Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Советская, 18, каб. 121, 126, 127 (корпус 1)

+375 (17) 311-23-28
Внутр. тел.: 125

+375 (17) 200-21-95

E-mail: dfr@bspu.bybspu.int@gmail.com


Отдел кадров:

Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Советская, 18, каб. 321, 323, 231 (корпус 3)

+375 (17)  311-21-05
внутр.тел.: 126

+375 (17)  311-21-04
внутр.тел.: 213

+375 (17)  311-21-03
внутр.тел.: 230, 231, 232

+375 (17) 311-21-06
внутр.тел.: 214, 215

+375 (17) 226-56-19

E-mail: bgpu2011@mail.ru,  stud_ok@bspu.by


Oтдел документационного обеспечения и делопроизводства:

Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Советская, 18, каб. 116 (корпус 3)

+375 (17) 311-20-97
Внутр. тел.: 140, 210

Факс:
+375 (17) 226-40-24

E-mail: bspu@bspu.by


Пресс-служба БГПУ

Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Советская, 18, каб. 120 (корпус 3)

+375 (17) 311-21-29
Внутр. тел.: 127

+375 (17) 311-23-80
внутр.тел.: 233, 234

+375 (29) 700-73-85

E-mail: press.bspu@mail.ru


Центр организационно-методического обеспечения образовательной деятельности:

Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Советская, 18, каб. 315 (корпус 3)

+375 (17) 327-84-97 

+375 (17) 327-82-06                      

+375 (17) 200-71-12

E-mail: umu@bspu.by