Новости События Общее

Весці БДПУ

 


Патрабаванні да артыкулаў:

 

на беларускай мове

на русском языке

in English

 Лицензионный договор
об использовании произведения в периодической печати (приложение)

 

 Інструкцыя па афармленні ды­сертацыі
(у рэдакцыі Пастановы ВАК Рэспублікі Беларусь
28.02.2014, № 3) 

Электронны
архіў
часопіса

 

 

 

 

 

Решение задач, поставленных перед журналом, осуществляется через содержание аналитических материалов и эмпирических исследований. Основу аналитических материалов составляют концептуальные и методологические обоснования проблем в области психолого-педагогических, филологических, исторических, социально-политических, экономических, культурологических, физико-математических, биологических и географических наук. Авторский коллектив журнала составляет научная общественность БГПУ и других вузов Республики Беларусь, в нем печатаются материалы ученых ближнего и дальнего зарубежья. Редколлегию представляют 35 докторов наук, ведущих специалистов по тематическим направлениям журнала.Решение задач, поставленных перед журналом, осуществляется через содержание аналитических материалов и эмпирических исследований. Основу аналитических материалов составляют концептуальные и методологические обоснования проблем в области психолого-педагогических, филологических, исторических, социально-политических, экономических, культурологических, физико-математических, биологических и географических наук. Авторский коллектив журнала составляет научная общественность БГПУ и других вузов Республики Беларусь, в нем печатаются материалы ученых ближнего и дальнего зарубежья. Редколлегию представляют ведущие специалисты по тематическим направлениям журнала.

 

 Часопіс выдаецца ў трох серыях

«Весці БДПУ. Серыя 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія».
Пасведчанне № 1353 ад 06.05.2010 г. Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
Індэксы: 74806 – для фізічных асоб;
748062 – для юрыдычных асоб.

У адпаведнасцi з загадам Вышэйшай атэстацыйнай камiсii ад 02.02.2011 г. № 26 часопiс «Весцi БДПУ. Серыя 1» уключаны ў Пералiк навуковых выданняў Рэспублiкi Беларусь для апублiкавання вынiкаў дысертацыйных даследаванняў па

 • педагагiчных,
 • псiхалагiчных,
 • фiлалагiчных навуках.

 

«Весці БДПУ. Серыя 2. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія».
№ 1, 3 па навуковых кірунках «Паліталогія», «Сацыялогія», «Эканоміка»,
 № 2, 4 па навуковых кірунках
«Гісторыя», «Філасофія», «Культуралогія».
Пасведчанне № 1354 ад 06.05.2010 г. Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
Індэксы: 74816 – для фізічных асоб;
748162 – для юрыдычных асоб.

У адпаведнасцi з загадам Вышэйшай атэстацыйнай камiсii ад 02.02.2011 г. № 26 часопiс «Весцi БДПУ. Серыя 2» уключаны ў Пералiк навуковых выданняў Рэспублiкi Беларусь для апублiкавання вынiкаў дысертацыйных даследаванняў па

 • гістарычных,
 • культуралагічных,
 • палітычных,
 • сацыяльных,
 • філасофскіх,
 • эканамічных (эканамічная тэорыя) навуках.

 

«Весці БДПУ. Серыя 3. Фізіка. Матэматыка. Інфарматыка. Біялогія. Геаграфія».
№ 1, 3 па навуковых кірунках «Інфарматыка. Геаграфія. Біялогія»,
№ 2, 4 па навуковых кірунках
«Фізіка. Матэматыка. Методыка выкладання».
Пасведчанне № 1355 ад 06.05.2010 г. Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
Індэксы: 74832 – для фізічных асоб;
748322 – для юрыдычных асоб.

У адпаведнасці з загадам Вышэйшай атэстацыйнай камісіі ад 02.02.2011 г. № 26 часопіс «Весці БДПУ. Серыя 3» уключаны ў Пералік навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў па

 • біялагічных,
 • геаграфічных,
 • педагагічных (тэорыя і методыка навучання матэматыцы, фізіцы, інфарматыцы),
 • тэхнічных (інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне),
 • фізіка-матэматычных (матэматыка, оптыка, фізіка кандэнсаванага стану) навуках.

 

 

 

 

 

 

 

Расскажи друзьям: Весці БДПУ
Контакты

тэл.: 311-23-54

220007, г. Мінск, вул. Магілёўская, 37 (корпус 5), каб. 124,

e-mail: vesti@bspu.by